Czy nowe osiedla będą bardziej eko

Czy deweloperzy planują wdrażać nowe rozwiązania podnoszące efektywność budynków i ograniczające ich emisyjność oraz negatywny wpływ na środowisko? Czy wprowadzają zasady związane z ESG -Environmental, Social and Corporate Governance? Czy firmy zamierzają ubiegać się o zielone certyfikaty dla realizowanych budynków? Czy certyfikacja ma wpływ na decyzje kupujących? Sondę opracował serwis nieruchomości dompress.pl

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Pierwsze tego typu rozwiązania wprowadziliśmy już ponad 10 lat temu w inwestycjach Borkowska, Halszki oraz w Czorsztynie i Michałowicach. Jesteśmy pierwszym deweloperem w Polsce, który zaproponował klientom energooszczędne mieszkania z dopłatą do kredytu hipotecznego w ramach programu NFOŚiGW. Budynki zostały wyposażone w m.in. wysokosprawną kotłownię gazową kondensacyjną, rekuperację oraz energooszczędne okna. Zauważyliśmy jednak, że klienci chętniej zwracają uwagę na cenę, lokalizację oraz wygląd nieruchomości, a certyfikaty energooszczędności są dopiero na kolejnym miejscu. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal chcemy budować inwestycje przyjazne środowisku i ubiegać się o zielone certyfikaty. 

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Nasze budynki już od dawna wyposażamy w panele fotowoltaiczne, systemy służące do retencji wody opadowej czy jasny żwir na dachu, zabezpieczający przed przegrzewaniem w okresie letnim. Dbamy też o bogate nasadzenia zieleni i elementy wspierające bioróżnorodność.

W tej chwili pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami pozwalającymi redukować emisję CO2 w stopniu większym niż wymagają tego certyfikaty.

Chcemy realizować projekty, w których dobrze się żyje, uwzględniające wszystkich użytkowników i we wszystkich skalach - projektu, dzielnicy, miasta. Składa się na to zarówno wysokiej jakości architektura budynków i zaawansowane technologie, jak i dbałość o otoczenie. Powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu, aktywności fizycznej, relacjom sąsiedzkim, pozytywnym emocjom. Tak rozumiemy zrównoważone budownictwo.

Pokazuje to, że zasady ESG wprowadzamy już od dawna, choć ich znaczenie oczywiści rośnie. Obserwujemy też, że kwestie związane z ekologią są dla klientów coraz ważniejsze. Coraz częściej pytają o rozwiązania energooszczędne, zależy im na dużej ilości zieleni i infrastrukturze sprzyjającej aktywności.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Położenie nacisku na idee zrównoważonego budownictwa oraz troska o środowisko naturalne to jeden z głównych celów, jakie postawiliśmy sobie na lata 2021-2025. Realizujemy te wytyczne, wykorzystując w swoich inwestycjach niskoemisyjne materiały, budując ogrody deszczowe i tężnie solankowe oraz wspierając rozwój elektromobilności. Jednym z naszych znaków firmowych jest również stosowanie rozległych nasadzeń drzew i roślinności pochłaniającej zanieczyszczenia.

W przypadku wybranych inwestycji, jak w I i II etapie warszawskiego osiedla Aleje Praskie występujemy o certyfikację w międzynarodowym systemie BREEAM. Otrzymanie takiego wyróżnienia jest dla zainteresowanych gwarancją, że projekt jest przyjazny dla ekosystemu i zapewnia wysoki komfort mieszkańcom. Pracujemy również nad Raportem Zrównoważonego Rozwoju za 2021 rok.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Przywiązujemy dużą wagę do roli etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach ogólnego podejścia do zarządzania. Działamy zgodnie z ideą poszanowania środowiska naturalnego i jego ochrony przed postępującą degradacją. Od połowy 2019 roku rozwijamy segment budownictwa szkieletowego w technologii prefabrykowanej. Dysponując zapleczem wysokiej klasy specjalistów i nowoczesnym parkiem maszynowym, konsekwentnie realizujemy cel, u podstaw którego jest ekologia, ekonomia i energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym. Wykorzystujemy przyjazną środowisku technologię. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala nam zoptymalizować ilość niezbędnych materiałów. Dzięki użyciu nowoczesnej linii technologicznej możemy przyspieszyć proces inwestycyjny w celu jak najmniejszego obciążania środowiska budową.

Oszczędzamy energię przy produkcji prefabrykatów, transporcie i montażu, przy budowie korzystamy z naturalnych materiałów, które podlegają recyklingowi. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii zapewniamy mieszkańcom domów komfort termiczny i efektywność energetyczną. Produkujemy je w Polsce, w fabryce w Tłuszczu, a stawiamy w Ożarowie Mazowieckim, opodal Puszczy Kampinoskiej. Kolejny projekt w technologii prefabrykowanej planujemy realizować w krakowskiej Zawadzie. Będzie to ekskluzywne eko-osiedle o wysokim standardzie z zapleczem sportowym. W pierwszym etapie powstanie dziewięć trzypiętrowych budynków, w których znajdzie się ponad 160 mieszkań.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Zastosowanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań jest wpisane w naszą strategię i wiemy jak to jest istotne to dla środowiska oraz naszych klientów. Przy naszych projektach zwracamy szczególną uwagę na to, by wzbogacać przestrzeń o tereny zielone, by całość współtworzyła zdrowy ekosystem. Powstają zielone tarasy na dachach oraz ogrody deszczowe wyposażone w instalacje do retencji wody, która jest wykorzystywana do podlewania roślin. Takie rozwiązanie zastosowano np. w projekcie naszego gdyńskiego kompleksu Bursztynowa Zatoka, czy też poznańskiego osiedla Zacisze Marcelin. W tej ostatniej wykorzystane będą również panele fotowoltaiczne do oświetlenia części wspólnych oraz pompa ciepła, która wspomagać będzie ogrzewanie budynku i posłuży do ogrzewania ciepłej wody.

Instalacja paneli słonecznych jest częstą praktyką w naszych inwestycjach, podobnie jak montowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz domków dla owadów. achęcamy też naszych mieszkańców do jazdy rowerem poprzez wyznaczanie specjalnych miejsc do parkowania, udostępniania rowerowni oraz ustawienie specjalnej stacji do napraw jednośladów.

Marcin Michalec, CEO Okam

 

Pod koniec 2018 roku wprowadziliśmy Nową Politykę Jakości. Począwszy od inwestycji Central House w Warszawie, wszystkie nasze projekty mieszkaniowe wyposażane są w proekologiczne i funkcjonalne rozwiązania, wśród nich instalacje fotowoltaiczne, oczyszczacze powietrza w każdym mieszkaniu czy wypożyczalnie pojazdów elektrycznych, rowerów, stacje do ładowania aut elektrycznych.

Takie udogodnienia zastosowane będą także w łódzkiej inwestycji Okam - Strefa PROGRESS, w której znajdzie się m.in. wewnętrzne patio, panele fotowoltaiczne, wypożyczalnia hulajnóg, pojazdów elektrycznych i rowerów czy gniazda do ładowania urządzeń mobilnych w ławkach na dziedzińcu.

W naszych inwestycjach dbamy również o aspekt zieleni poprzez pozostawianie istniejących czy tworzenie nowych pasów zieleni, skwerów lub patio w częściach wspólnych, a także oferując jak najwięcej mieszkań z przylegającymi do nich ogródkami.

W ramach zrównoważonych budynków tworzymy na przykład przestrzenie do co-workingu, kluby malucha czy mieszkańca, siłownie.

Jeśli chodzi o pozostałe elementy ESG, to nieustannie dbamy o przejrzystość działania, a duże znaczenie mają dla nas relacje zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Dbamy o pracowników, wielu z nich związanych jest z firmą od początku jej istnienia. Współpracujemy również ze społecznościami lokalnymi, wśród których jesteśmy obecni. W ramach potrzeb, przy planowaniu inwestycji prowadzimy dialogi z zainteresowanymi podmiotami, wsłuchujemy się w ich głosy.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Jako jeden z pierwszych deweloperów w Polsce ogłosiliśmy strategię ESG. Zawarliśmy i opisaliśmy w niej 3 programy, które dodatkowo powiązaliśmy z celami zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi przez ONZ.

Podjęliśmy decyzję o przejściu w procesach budowlanych w 100 proc. na energię ze źródeł odnawialnych do końca 2024 roku. Zamierzamy to osiągnąć uwzględniając w procesie zakupowym energii dostawców z jak największym udziałem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a od 2024 roku, tylko i wyłącznie energii „zielonej”. Już od lat w naszych budynkach można znaleźć panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED, ona trzyszybowe, czujniki ruchu, sterowanie pogodowe czy technologię smart house w mieszkaniach.

Do końca kwietnia 2022 roku planujemy opublikować pierwszy raport Robyg ESG, gdzie dane przedstawimy zgodnie z metodologa GRI. Taki sposób raportowania ma na celu zwiększenie przejrzystości i rozliczalności wyników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz zapewniają wszystkim firmom i organizacjom kompleksowe ramy raportowania zrównoważonego rozwoju. Firma zamierza także przystąpić do The United Nations Global Compact (UNGC).

Za pośrednictwem Anny Wojciechowskiej, jednego z 17 ambasadorów Europejskiego Paktu Klimatycznego, – Head of ESG w Robyg przystępujemy do Europejskiego Paktu Klimatycznego jako jedyny polski deweloper.

Bezpośrednią korzyścią dla klientów w tym wypadku będzie zmiana miksu energetycznego budynku a tym samym zmniejszenie kosztów jego utrzymania. W wymiarze społecznym mamy ambicję, aby w sektorze budowlanym stać się pracodawcą pierwszego wyboru, który przyciąga i rozwija swoich pracowników.

Karolina Bronszewska, dyrektor Marketingu i Innowacji Ronson Development

Prowadzimy biznes z poszanowaniem planety, tworząc przyjazne dla mieszkańców, samowystarczalne osiedla oraz wspierając lokalne społeczności. Klienci jeszcze mocniej doceniają teraz zielone otoczenie, dlatego w naszych inwestycjach priorytetem są właśnie tereny rekreacyjne – parki, zielone pasaże, skwery. W inwestycjach Zielono Mi na Dolnym Mokotowie oraz Wilanów Tulip zaprojektowaliśmy wewnętrzne ogrody, w Mieście Moim Pasaż Wisła ze strefami aktywności dla mieszkańców, a w Ursusie bulwar. W obrębie naszych inwestycji powstają kluby malucha, przedszkola, czy żłobki. W ramach naszych osiedli projektujemy także liczne przestrzenie usługowe.

Adaptujemy inwestycje do zmian klimatu. Zbieramy deszczówkę i ją retencjonujemy, staramy się jak najmniej betonować, a jak najwięcej ścieżek tworzyć w formie biologicznie czynnej. W naszych projektach wdrażane są rozwiązania ekologiczne, co podnosi komfort życia mieszkańców, a jednocześnie pozwala osiągnąć jak najwyższą efektywność energetyczną budynków. Wspieramy zdrową mobilność, w inwestycjach powstają wiaty rowerowe, stojaki lub rowerownie. Projektujemy zielone dachy i ściany.

Wspieramy także lokalne społeczności. Realizujemy projekty drogowe, place miejskie oraz przestrzenie pod przyszłe miejsca kultury.

Firma tworzy przyjazne miejsce pracy. Nasi pracownicy korzystają z pakietu szkoleń oraz licznych benefitów, co sprawia, że średni staż pracy w naszej firmie wynosi ponad 5 lat, a 20 proc. pracowników jest zatrudnionych dłużej niż 10 lat. Stawiamy też na równość płci. Nasze działania od lat konsekwentnie zmierzają w kierunku strategii ESG.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Klienci pozytywnie odbierają wszelkie proekologiczne rozwiązania. Nasze inwestycje nie mają certyfikatów, ale wiele rozwiązań które są objęte certyfikatami. Uzyskanie certyfikatu to dodatkowy koszt, który podniósłby cenę mieszkania więc na razie nie decydujemy się na certyfikowanie inwestycji. W gdańskiej inwestycji przy Cedrowej pozostaliśmy maksymalnie dużo zastanego drzewostanu, ruch samochodowy został wyłączony na obrzeża osiedla, tak żeby jak najwięcej mieszkań miało widok na zieleń. Dbamy o faune i florę na terenie inwestycji. Wszystkie mieszkania mają świadectwa energetyczne, budynki są realizowane ze zdrowych, atestowanych materiałów. Projekty mieszkań są tworzone tak, aby zapewniały maksymalny dostęp światła słonecznego. Teren osiedla jest pełen zieleni i miejsc do odpoczynku i rekreacji.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu ESG zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Ta definicja jest wpisana w nasze DNA. Budujemy nie tylko mieszkania, ale tworzymy i kreujemy całą przestrzeń. Moglibyśmy trzymać się rynkowych standardów i wiele zaoszczędzilibyśmy. Ale chcemy podnosić standardy. Dlatego wdrażamy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną czy polepszające komfort życia mieszkańców.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Nasze społeczeństwo stara się być coraz bardziej eko, stąd wszelkie rozwiązania, które mogą podnieść komfort mieszkańców oraz efektywność energetyczną budynków czy też mieć pozytywny wpływ na środowisko są obecnie pożądane. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów przy realizacji inwestycji. Szczególnie, że klienci są bardziej świadomi i interesuję się tymi aspektami. Realizujemy nasze inwestycji zgodnie z normami, a także staramy się wprowadzać nowe rozwiązania, wpływające pozytywnie na komfort mieszkańców oraz środowisko.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Relacji z Klientem w Aria Development

Obecnie w standardzie naszych realizacji klienci otrzymują pakiet Aria Eco Smart, w ramach którego części wspólne osiedla zasila zielona energia z paneli fotowoltaicznych, a wszystkie mieszkania zostają wyposażone w system inteligentnego domu Fibaro. Jesteśmy zainteresowani uzyskaniem certyfikacji BREEAM w planowanych osiedlach, żeby potwierdzić naszą chęć realizacji zrównoważonych projektów deweloperskich ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego.

Jarosław Kozak, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Ekologia ma dla nas ogromne znaczenie. Już na etapie planowania inwestycji staramy się maksymalnie wykorzystać prośrodowiskowe rozwiązania. Mieszkania budujemy tak, aby były przyjazne, zarówno dla potencjalnych mieszkańców, jak i otoczenia. To wszystko ma za zadanie nie tylko podnieść komfort, ale także i ułatwić życie – w niekoniecznie widoczny „gołym okiem” sposób. Ekologiczna świadomość kupujących sukcesywnie wzrasta, więc nie możemy obok tego przechodzić obojętnie.

Otrzymanie certyfikatów potwierdzających nasze proekologiczne podejście jest także dla nas bardzo istotne. Dlatego każdy nasz biurowiec jest dostosowany do wymagań środowiskowych, a co za tym idzie ma także odpowiedni dokument poświadczający zastosowanie w nim proekologicznych rozwiązań.

Bartłomiej Mandryga, kierownik działu sprzedaży i marketingu PCG S.A.

Klienci, szczególnie osoby do 35-40 roku życia zwracają coraz większą uwagę na aspekty ekologiczne przy zakupie nieruchomości, choć interesują ich przede wszystkim konkretne rozwiązania wpływające na ich rachunki.

W najnowszych inwestycjach w standardzie oferujemy przygotowanie mieszkania pod instalację systemu smart home z możliwością zakupu wybranego pakietu rozwiązań. W osiedlach premium, jak Victoria Apartments w Szczecinie takie udogodnienia klienci mają w standardzie zakupu apartamentu. Dzięki temu w każdym mieszkaniu można za pomocą smartfonu sterować ogrzewaniem i oświetleniem sufitowym oraz wideodomofonem, co pozwala zmniejszyć zużycie energii i ciepła.

Nasze inwestycje zawsze spełniają wszystkie normy energetyczne i ekologiczne, stosujemy wysokiej jakości materiały, nie ograniczając się do najniższych parametrów wymaganych przepisami. Kompleksowo planujemy budowę każdej inwestycji, by nie tylko w pojedynczych aspektach, ale też w całości była możliwie najefektywniejsza energetycznie, pełna zieleni i przyjazna dla mieszkańców.

Marcin Żurek, dyrektor działu inwestycji w Nickel Development

Zasady znane jako ESG były obecne w naszej firmie jeszcze zanim takie nazewnictwo stało się popularne. Szczególnie widoczny jest aspekt społeczny naszej działalności, który przejawia się wkładem w rozbudowę szeroko pojętej infrastruktury technicznej i drogowej w lokalizacjach, gdzie powstają nasze inwestycje. Bardzo wyrazistymi przykładami takich działań są budowa drogi sąsiadującej z Osiedlem Botaniczna, a także budowa nowego układu drogowego na Osiedlu Stary Strzeszyn w Poznaniu.

W obszarze ładu środowiskowego mamy na koncie słynną budowę schronu dla nietoperzy, która towarzyszyła inwestycji Warzelnia. Dowodem sukcesu tego działania jest jego obecne zasiedlenie przez aż sześć gatunków nietoperzy. Korzystaliśmy z tych doświadczeń przy budowie schronienia dla tych latających ssaków również na Starym Strzeszynie, gdzie pierwsze zimowania odbędą się już w tym roku.

Ład korporacyjny wyraża się u nas transparentnymi procesami, opierającymi się na czytelnych zasadach oraz klarownie opisanych kompetencjach.

W zakresie rozwiązań podnoszących komfort mieszkańców oraz związanych z efektywnością energetyczną budynków ustawodawca od zeszłego roku nałożył na wszystkich deweloperów dość restrykcyjne przepisy, których przestrzeganie jest już w obecnych warunkach sporym wyzwaniem, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku materiałów budowlanych i urządzeń związanych z szeroko pojętą energią. Mimo to, staramy się w przygotowywanych aktualnie projektach wprowadzić jako dodatkową opcję rozwiązania z obszaru energetyki odnawialnej nawiązujące do idei prosumenta. Analizujemy i rozważamy możliwość wprowadzenia w przyszłych realizacjach także systemów holistycznej optymalizacji zużycia energii w skali całych budynków. Nie zastanawialiśmy się dotąd nad certyfikatami ekologicznymi dla budynków, bowiem klienci byli bardziej zainteresowani konkretnymi systemami i rozwiązaniami stosowanymi w ich przyszłych mieszkaniach.

Joanna Janowicz, dyrektor zarządzająca w firmie Constructa Plus

Mimo, że dopiero rozważamy raportowanie zintegrowane, to zasady związane z ESG są u nas realizowane już od wielu lat. W obszarze korporacyjnym przejawia się to płaską strukturą i inkluzywnością. Od wielu lat mamy w zespole osoby z niepełnosprawnościami. W obszarze społecznym – coraz szerzej zakrojoną współpracą z organizacjami ekonomii społecznej, głównie ze spółdzielniami socjalnymi. A w aspekcie środowiskowym – realizacjami o 100-proc. retencji wody opadowej w niedawno zakończonej inwestycji Winiarska 40 w Poznaniu, czy obecnością zieleni na dachach oraz elewacjach.

Jesteśmy zainteresowani realizacją budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, ale bardziej ze względów praktycznych niż związanych z pozyskiwaniem certyfikatów. Zależy nam na stworzeniu w Poznaniu atrakcyjnej propozycji budynku mieszkalno-usługowego, który będzie alternatywą dla oferty dużych deweloperów budujących pod najem. Oprócz rozwiązań bazujących na pompach ciepła, które wspierać będą dostawę ciepła z miejskiego systemu, planujemy tam również instalację wykorzystującą wodę szarą oraz pozyskującą energię ze źródeł odnawialnych. Całość ma zostać uzupełniona inteligentnym oprogramowaniem umożliwiającym precyzyjną analizę funkcjonowania budynków i jego mieszkańców, co z kolei umożliwi ekonomiczne planowanie dostaw i zużycia mediów.

W przypadku naszych klientów, przynajmniej 6 z 10 zadaje pytanie o koszty eksploatacji, szczególnie w zakresie ogrzewania i od niedawna – chłodzenia. W ostatnim czasie wielu klientów obawia się kosztów zużycia gazu, jednak wiele lokalizacji nie pozostawia wyboru co do typu ogrzewania.